Režim dne

Co dělají vaše děti?

 

I když časový plán je stejný, každý den je u nás jiný!
Dopoledne jsou pro děti připravené tematické vzdělávací bloky zaměřené na rozvoj řeči, jemné motoriky, pohybového, hudebního, výtvarného a dramatického nadání. Výuka čínského jazyka je začleňována jak aktivní, tak pasivní formou PO CELÝ DEN - všechny aktivity probíhají v bilingvním režimu.
V odpoledních hodinách kromě volné hry probíhají tematické aktivity.

8.00 - 8.30

Jdeme do školky!

Školka je otevřená od 8 hod. a děti mohou přicházet až do 8:30 hod. Věnujeme se volné hře.

8.30 - 9.05

Uvítání, spontánní hry a svačina

Ještě chvíli mají děti čas na spontánní hry. Pak se všichni hezky přivítáme. Před tou velkou prací, co nás každý den čeká, se musíme nejdřív pořádně posilnit!,

9.05 - 9.30

Ranní kruh a rozcvička

Řekneme si, co nás dneska čeká a na co se můžeme těšit. Učíme se představit, komunikovat v rámci skupiny, rozvíjíme řečové dovednosti, paměť, myšlení, fantazii a mnoho dalšího. Během ranního cvičení rozvíjíme fyzickou a psychickou zdatnost, emocionální stabilitu, lokomoční dovednosti, vytrvalost, obratnost, sílu a celkově kladný vztah k pohybu samotnému.

 

9.30 - 12.00

Učíme se a řádíme venku

První část je věnována tematické práci dle propracovaného vzdělávacího plánu - aktivity, které nabízí komplexní rozvoj dětí, zajímavá témata a zábavu. Druhou část trávíme s dětmi venku. Ať už na zahradě nebo na procházce po okolí.

12.00 - 12.30

Oběd

Převléci se, umýt ruce a už máme na stole oběd.

 

12.30 - 14.30

Čas na odpočinek

Vyčistíme si zuby, přečteme si pohádku a necháme tělo na chvilku odpočinout. Pro větší děti, které již po obědě nespí, je připravena klidová činnost. Pro předškoláky po chvilce odpočinku čekají aktivity předškolní přípravy.

14.30 - 15.00

Svačina

Pomalu se probouzíme, oblékáme a svačíme. Pouštíme se do dalších her a aktivit.

15.00 - 17.30

Odpolední aktivity

V této době každý den zařazujeme různé odpolední aktivity, například realizujeme další aktivity na rozvoj znalostí čínského jazyka - individuální rozvoj, čínské znaky, písničky apod., lekce angličtiny, logické a kreativní hry, výtvarné aktivity, odpolední čtení, relaxaci, ale také dáváme dětem prostor pro volnou hru, deskové a námětové hry, a to jak venku, tak i vevnitř.

 

Informace:

Tento režim přizpůsobujeme potřebám dětí. Pokud nám to počasí dovolí, snažíme se být s dětmi co nejvíce na čerstvém vzduchu. Děti mají během celého dne a všech aktivit k dispozici připravené nápoje, abychom dodržovali pitný režim.