Režim dne

Co dělají vaše děti?

 

I když časový plán je stejný, každý den je u nás jiný!
Dopoledne jsou pro děti připravené tematické vzdělávací bloky zaměřené na rozvoj řeči, jemné motoriky, pohybového, hudební a výtvarného nadání. Výuka jazyka je začleňována jak aktivně, tak pasivní formou.
V odpoledních hodinách kromě volné hry probíhají tematické kroužky.

8.00 - 8.45

Jdeme do školky!

Školka je otevřená od 8 hod. a děti mohou přicházet až do 8:45 hod. Věnujeme se volné hře.

8.50 - 9.15

Uvítání, ranní kruh a rozcvička

Všichni se hezky přivítáme, řekneme si, co nás dneska čeká a na co se můžeme těšit. Učíme se představit, komunikovat v rámci skupiny a mnoho dalšího.

9.15 - 9.30

Svačíme

Před tou velkou prací, co nás každý den čeká, se musíme nejdřív pořádně posilnit!

 

9.30 - 11.45

Učíme se a řádíme venku

První část je věnována tematické individuální práci dle vzdělávacího plánu. Druhou část trávíme nejraději s dětmi venku. Ať už na zahradě nebo na procházce po okolí.

11.45 - 12.15

Oběd

Převléci se, umýt ruce a už máme na stole oběd.

 

12.30 - 14.30

Čas na odpočinek

Přečteme si pohádku a necháme tělo na chvilku odpočinout. Pro větší děti, které již po obědě nespí, je připravena klidová činnost.

14.30 - 14.55

Svačina

Pomalu se probouzíme, oblékáme a svačíme. Pouštíme do dalších her a aktivit.

 

 
15.00 - 18.00 

Individuální zájmy
V této době každý den zařazujeme odpolední kroužky, například další lekce čínštiny, lekce angličtiny, cvičení, výtvarný kroužek, předškolní přípravu, odpolední čtení, relaxaci, ale také dáváme dětem prostor pro volnou hru, deskové a námětové hry, a to jak venku, tak i vevnitř. 

 

   

 

Informace:

Tento režim přizpůsobujeme potřebám dětí. Pokud nám to počasí dovolí, snažíme se být s dětmi co nejvíce na čerstvém vzduchu. Děti mají během celého dne a všech aktivit k dispozici připravené nápoje, abychom dodržovali pitný režim.