Česko-čínská výuka

Zábava, ale i vzdělání

Naše mateřská škola funguje v režimu česko-čínského jazykového prostředí. S dětmi pracují vždy minimálně dvě paní učitelky - česká a čínská. Díky tomu se dítě potkává s čínštinou/češtinou neustále, ve všech každodenních i speciálních činnostech. Jedná se o simultánní bilingvismus, čili dítě si osvojuje oba jazyky najednou, s oběma má kontakt od raného dětství.

Výhody takového vzdělání

Ve chvíli, kdy dítě mluví jedním jazykem, jako by mělo v hlavě připravenou i odpověď v jazyce druhém. Každou chvíli musí vyhodnocovat, jak mluví jeho partner v rozhovoru. To je dobrý trénink pro mozek, děti díky tomu mají tvořivější myšlení a jsou citlivější v komunikaci. Odmalička vědí, že tohle nemusí být jen „stůl“, ale také „Zhuōzi" (桌子) nebo „table“, a proto tolik neškatulkují a bývají otevřenější. Bilingvní děti dovedou zpravidla také lépe uvažovat o povaze a funkci jazyka a snadněji se učí další řeč.

1) Výhody při komunikaci: 
- širší komunikační pole (širší rodina, komunita, mezinárodní spojení, zaměstnání ). 
- gramotnost ve dvou/třech jazycích.

2) Kulturní výhody: 
- hlubší multikulturnost, dvoujazyčná zkušenost se světem.
- větší tolerance vůči menšinám, menší inklinace k rasismu.

3) Rozvoj poznávacích schopností: 
- rozvoj myšlení, kreativity, citlivosti v komunikaci.

4) Osobnostní rozvoj: 
- posílení sebeúcty, sebejistoty.
- bezpečná identita.

5) Výhody v oblasti vzdělávací: 
- rostoucí možnost dosažení vyššího vzdělání.
- snazší učení se třetímu jazyku.

6) Ekonomické výhody: 
- širší možnost uplatnění v různých zaměstnáních

Kromě čínštiny a základů angličtiny probíhá výuka i ostatních dovedností. Je členěna do 5 hlavních činností, rozdělených do každého dne, a vychází ze Školního vzdělávacího programu. Výuka probíhá v dopoledních hodinách jak skupinově, především při ranním kruhu, tak individuálně, především v hlavních činnostech dne.

Každé ráno se nejprve s dětmi pozdravíme v tzv ranním kruhu. Při této činnosti se věnujeme aktuálnímu dění v našem světě (jaký je den, měsíc, počasí, jakou máme náladu, co hezkého jsme o víkendu zažili apod.) s ohledem na předškolní věk dítěte a jeho okruh zájmů. Společně si zazpíváme. Také se okrajově věnujeme hlavnímu tématu daného týdne, při čemž využíváme možnosti skupinového sdílení.

Při hlavních činnostech se věnujeme individuální výuce, případně výuce v menších skupinách, která vychází z jednotlivých témat dne. Zároveň každý týden má své hlavní téma, které prostupuje všechny naše činnosti.

V odpoledních hodinách se věnujeme spíše zájmovým činnostem jako je volná hra, námětové hry, pohybové aktivity, relaxace, deskové hry, či společná četba. Případně pak zájmovým a vzdělávacím kroužkům (výtvarné aktivity, čínština, angličtina). Odpoledne se také pravidelně každý den věnujeme předškolní přípravě u dětí, pro které je předškolní docházka povinná.