Proč si nás vybrat

To jsou naše výhody

Kvalitní výuka

Výuka u nás probíhá koncepčně na základě školního vzdělávacího plánu "Náš svět a lidé v něm". Dětem se věnují během dne zkušení profesionálové, kteří díky poměru učitel/žák mají dostatečný prostor pro individuální práci.

Jedinečná vzdělávací koncepce

Čínština je zaznamenávána pomocí znaků. Každý znak představuje slabiku mluvené čínštiny a zároveň má i svůj vlastní význam. Děti se od raného dětství učí jednoduché tahy, z nichž jsou tvořeny jednotlivé čínské znaky, čímž rozvíjejí jemnou motoriku, prostorové vnímání ale i fantazii.

Individuální přístup

V naší školce je maximální počet dětí 15 a dětem se po celý den věnují minimálně dvě paní učitelky - jedna česká a jedna čínská (v současné době s dětmi pracují denně 2 čínské lektorky a jedna česká paní učitelka. Je možné se tedy věnovat každému dítěti individuálně a zaměřit se přímo na jeho zájmy a dovednosti a ty pak citlivě rozvíjet.

Návaznost

Děti, které absolvovaly naší školku, mají několik možností jak své nabyté vědomosti dále rozvíjet. V první řadě, mohou nastoupit na školu, kde se čínština vyučuje. V dnešní době i mnoho státních škol nabízí výuku čínštiny formou kroužků. V druhé řadě, pokračovat s výukou čínštiny u nás. Naše společnost ChinCen nabízí také kurzy pro děti i dospělé.  Vedení školky je také připraveno jednat s různými školami a výuku čínštiny zajistit v místě.


Moderní vybavení

Naše školka je nově zrekonstruovaná, tak, aby splňovala veškeré bezpečností a hygienické normy. Zároveň je nově a moderně vybavena. Vybavení, hračky a didaktické pomůcky jsou koncipovány, aby rozvíjeli různé dovednosti, a jsou od ověřených dodavatelů. Splňujeme požadavky systému HACCP.

Velká zahrada

U školky je dětem k dispozici velká zahrada. Jsou zde vybudovány houpačky, skluzavky, pískoviště a záhonky pro zahradnickou činnost dětí.

Celodenní provoz

Naše mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 18 hod. Dětem zajišťujeme stravu a pitný režim po celý den.

Odpolední program

V ceně jsou zahrnuty i odpolední kroužky pro děti, které se konají každý den od 16 do 17 hod. Během týdne se tak vystřídají lekce čínštiny, angličtiny, sportovní aktivity, výtvarný kroužek a odpolední čtení.

Mapování vývoje dítěte

Dětem vedeme Deníky poznání, v nichž zaznamenáváme jejich celotýdenní program a náplň během dní. Pro rodiče jsou tak zdrojem podrobných informací o dění ve školce a do budoucna hezkou vzpomínkou. Zároveň mapujeme vývoj každého dítěte a díky každodennímu kontaktu s rodičem můžeme na ně individuálně reagovat.

Oslavy a tematické besídky

U příležitosti narozenin dětí z naší školky pořádáme narozeninovou oslavu, na které nechybí balonky, dort a spousta zábavy (Oslava se koná většinou v dopoledních hodinách v rámci výuky. V případě dohody s rodiči ji lze uspořádat i v odpoledních hodinách a včetně kamarádů, kteří naši školku nenavštěvují).

Zároveň v rámci roku pořádáme tematické besídky v návaznosti na svátky a slavnosti. Jak čínské, tak české.