Proč si nás vybrat

To jsou naše výhody

Kvalitní výuka - edukativní hry a vlastní prožitek

Výuka u nás probíhá koncepčně na základě školního vzdělávacího plánu "Náš svět a lidé v něm". Dětem se věnují během dne zkušení profesionálové, kteří díky poměru učitel/žák mají dostatečný prostor pro individuální práci. Děti vzděláváme především formou hry a prostřednictvím vlastní bezprostřední zkušenosti, což přináší nejlepší efekt.

Jedinečná vzdělávací koncepce

Náš propracovaný vzdělávací program podporuje komplexní rozvoj osobnosti dítěte. Vedle češtiny zařazuje naše mateřská škola, jako první, do svého vzdělávacího programu výuku čínštiny, což významně k rozvoji osobnosti přispívá. Čínština je zaznamenávána pomocí znaků. Každý znak představuje slabiku mluvené čínštiny a zároveň má i svůj vlastní význam. Děti se od raného dětství učí jednoduché tahy, z nichž jsou tvořeny jednotlivé čínské znaky, čímž rozvíjejí jemnou motoriku, prostorové vnímání ale i fantazii. (Proč zrovna čínština?) Zároveň děti vedeme k samostatnosti, zdravému sebevědomí a zdravému životnímu stylu. Podporujeme rozvoj kreativity i logického myšlení. 

Individuální přístup

V naší školce je maximální počet dětí 15 a dětem se po celý den věnují minimálně dvě paní učitelky - jedna česká a jedna čínská. Je možné se tedy věnovat každému dítěti individuálně a zaměřit se přímo na jeho zájmy a dovednosti a ty pak citlivě rozvíjet.

Návaznost

Děti, které absolvují naši školku, mají několik možností jak své nabyté vědomosti dále rozvíjet. V první řadě, mohou nastoupit na školu, kde se čínština vyučuje. V dnešní době mnoho škol nabízí výuku čínštiny formou kroužků. V druhé řadě, pokračovat s výukou čínštiny u nás. Naše společnost ChinCen nabízí také kurzy pro děti.  Vedení školky je také připraveno jednat s různými školami a výuku čínštiny zajistit v místě.


Moderní vybavení

Naše školka je nově zrekonstruovaná, tak, aby splňovala veškeré bezpečností a hygienické normy. Zároveň je nově a moderně vybavena. Vybavení, hračky a didaktické pomůcky jsou koncipovány, aby rozvíjeli různé dovednosti, a jsou od ověřených dodavatelů. Splňujeme požadavky systému HACCP.

Velká zahrada

U školky je dětem k dispozici velká zahrada. Jsou zde vybudovány houpačky, skluzavky, pískoviště, altán a záhonky pro zahradnickou činnost dětí.

Celodenní provoz

Naše mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 17:30 hod. Dětem zajišťujeme stravu a pitný režim po celý den.

Odpolední program

V ceně jsou zahrnuty i odpolední aktivity pro děti. Během týdne se tak vystřídají odpolední čínština zaměřená na prohloubení znalostí čínštiny i čínské kultury, angličtina, pohybové aktivity, hudební a výtvarné aktivity nebo odpolední čtení.

Mapování vývoje dítěte

Dětem vedeme podrobná portfolia, v nichž zaznamenáváme jejich tvorbu a pokroky. Pro rodiče je zdrojem podrobných informací o dění ve školce a do budoucna hezkou vzpomínkou. Zároveň mapujeme vývoj každého dítěte, což umožňuje porovnání jeho dovedností v čase. 

Oslavy a tematické besídky

U příležitosti narozenin dětí z naší školky pořádáme narozeninovou oslavu, na které nechybí balonky, dort a spousta zábavy (Oslava se koná většinou v dopoledních hodinách v rámci výuky. V případě dohody s rodiči ji lze uspořádat i v odpoledních hodinách a včetně kamarádů, kteří naši školku nenavštěvují).

Zároveň v rámci roku pořádáme tematické besídky v návaznosti na svátky a slavnosti. Jak čínské, tak české.