Ceník

Stačí jen vyplnit přihlášku

Ceník mateřské školy CHINCEN - školní rok 2024/2025

Školné

Celodenní docházka (8:00 – 17:30) 

5 x týdně         15 950 Kč/měsíc      

4 x týdně         14 350 Kč/měsíc            

3 x týdně         12 750 Kč/měsíc      

Půldenní docházka - (8:00 – 13:00)                

5 x týdně        12 250 Kč/měsíc                                                 

4 x týdně        11 250 Kč/měsíc                                                 

3 x týdně        10 250 Kč/měsíc                                                 

 

Vyhovoval by Vám jiný typ docházky? Neváhejte nás kontaktovat

Od 1.9.2017 jsme mateřskou školou registrovanou dle školského zákona. Školné lze za podmínek stanovených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odečíst v rámci přiznání k dani z příjmů.

 

V ceně školného je zahrnuto:

- Výuka čínského jazyka rodilým mluvčím – (40 hod. týdně)

- Každodenní předškolní příprava v českém jazyce (relevantní pouze pro 5-ti leté a starší děti)

- Dopolední i odpolední program – (dopolední i odpolední vzdělávací bloky)

- Dva učitelé na třídu (max. 15 dětí ve třídě)

- Portfolio mapující vývoj dítěte, pravidelné hodnocení, pracovní listy

- Pravidelné výlety

- Oslava narozenin s překvapením

- Ranní zdravotní cvičení

- Fotodokumentace celého školního roku

- Pitný režim

- Tematické besídky

- Pojištění

V případě platby školného na celý rok dopředu poskytujeme slevu ve výši 5%. V případě zapsání sourozence sleva na jednoho sourozence je 10%.

Stravné

Dopolední svačina        30 Kč /jídlo

Oběd                             80 Kč / jídlo

Odpolední svačina        30 Kč / jídlo

 Přihláška