Čtení s dětmi

Co je u nás nového?

20.02.2020

Zavedli jsme u nás ve školce tzv. Čtenářský deník. V rámci tohoto projektu se snažíme zavést pravidelné čtení dětem i doma. Cílem je podpora prečtenářské gramotnosti, zájem dětí o knihy a budoucí čtení jako takové. Zároveň však rozvíjíme u dětí pamět, fantazii i řečové dovednosti - děti totiž samy nakreslí ke knize obrázek a knihu samy nejdříve ostatním představí, řeknou, co se jim líbilo a co třeba ne. Pak si ji prohlédneme a přečteme, třeba i jen částečně, společně ve školce. Děti se cítí mnohem více zainteresované, což je hodně motivační.

»zpět do archivu novinek

O školce