Ceník

Stačí jen vyplnit přihlášku

Ceník mateřské školy CHINCEN - školní rok 2018/2019

Školné

Celodenní docházka (7:45 – 18:00) 

5 x týdně         15 500 Kč/měsíc      průměrně  70 Kč/hod        

4 x týdně         13 900 Kč/měsíc      průměrně 87 Kč/hod        

3 x týdně         11 900 Kč/měsíc      průměrně 99 Kč/hod 

Půldenní docházka - DOPOLEDNE (7:45 – 13:00)                  Půldenní docházka - ODPOLEDNE (13:00 -18:00)

5 x týdně         9 200 Kč/měsíc                                                  5 x týdně            9 200 Kč/měsíc

4 x týdně         8 500 Kč/měsíc                                                  4 x týdně            8 500 Kč/měsíc

3 x týdně         7 000 Kč/měsíc                                                  3 x týdně            7 000 Kč/měsíc

 

Vyhovoval by Vám jiný typ docházky? Neváhejte nás kontaktovat

Od 1.9.2017 jsme mateřskou školou registrovanou dle školského zákona. Školné lze za podmínek stanovených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odečíst v rámci přiznání k dani z příjmů.

 

V ceně školného je zahrnuto:

- Výuka čínského jazyka rodilým mluvčím – (40 hod. týdně)

- Výuka angličtiny - 2x týdně odpoledne

- Předškolní příprava v českém jazyce (relevantní pouze pro 5-ti leté a starší děti)

- Dopolední i odpolední program – (dopolední vzdělávací bloky, odpolední kroužky – 4-5 x týdně)

- Dva učitelé na třídu (max. 15 dětí ve třídě)

- Portfolio mapující vývoj dítěte, pravidelné hodnocení, pracovní listy

- Pravidelné výlety

- Oslava narozenin s překvapením

- Ranní zdravotní cvičení

- Fotodokumentace celého školního roku

- Pitný režim

- Tematické besídky

- Pojištění

V případě platby školného na celý rok dopředu poskytujeme slevu ve výši 5%. V případě zapsání sourozence sleva na jednoho sourozence je 10%.

Stravné

Dopolední svačina        20 Kč /jídlo

Oběd                             70 Kč / jídlo

Odpolední svačina        20 Kč / jídlo

Malé svačinky               10 Kč / jídlo  V případě zájmu podáváme (07:00 – 07:30 a 17:00 – 17:30)