Akreditovaná školka

Od 1. září 2017 je naše školka registrována ve školském rejstříku vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Náš vzdělávací program, odborný personál i zázemí školky splňuje veškerá kritéria stanovená pro předškolní vzdělávání v České Republice, a to včetně všech hygienických norem a norem pro stravování v předškolních zařízeních. Činnost naší školky podléhá pravidelné kontrole ze strany České školní inspekce.